Jazýčkové senzory pro výbušné prostředí (certifikace ATEX)

Senzory s certifikací ATEX jsou schváleny pro provoz v potencionálně výbušném prostředí tak, aby se nestaly bodem vznícení, pokud budou vystaveny zkratům anebo poruchám přilehlých zařízení. Senzor se také musí přepnout do výchozího stavu pokud je vystaven přetížení. Jazýčkové senzory, které splňují požadavky certifikace ATEX se obecně označují jako jiskrově bezpečné.

Základní technické specifikace*
Označení série senzoru Forma kontaktu Pracovní rozsah Maximální jmenovitý výkon (W)
MK08 1A (N.O.); 1B (N.C.) 10 – 60 AT 60
MK25 (tlačítko) 1A (N.O.); 1B (N.C.); 1C (Changeover) 10

* Kompletní technické specifikace naleznete v datovém listu série kontaktu

  • N.O. (Normally Open) - spínací
  • N.C. (Normally Close) - rozpínací
  • Changeover - přepínací
  • Latching (Bi-Stable) - bistabilní