Jazýčkové senzory pro výbušné prostředí (certifikace ATEX)

Senzory s certifikací ATEX jsou schváleny pro provoz v potencionálně výbušném prostředí tak, aby se nestaly bodem vznícení, pokud jsou vystaveny zkratům anebo poruchám přilehlých zařízení. V případě přetížení senzoru se musí přepnout do výchozího stavu. Jazýčkové senzory, které splňují požadavky certifikace ATEX se obecně označují jako jiskrově bezpečné.

Základní technické specifikace*
Označení série senzoru Forma kontaktu Pracovní rozsah Maximální jmenovitý výkon (W)
MK08 1A (N.O.); 1B (N.C.) 10 – 60 AT 60
MK25 (tlačítko) 1A (N.O.); 1B (N.C.); 1C (Changeover) 10

* Kompletní technické specifikace naleznete v datovém listu série kontaktu

  • N.O. (Normally Open) – spínací
  • N.C. (Normally Close) – rozpínací
  • Changeover – přepínací
  • Latching (Bi-Stable) – bistabilní