Bistabilní senzory

Typ bistabilních jazýčkových kontaktů představuje řešení s extrémě nízkými nároky na elektrickou energii. Skvěle pracují v zařízení napájenými bateriemi nebo v zařízení nářočnými na nízkou spotřebu elektrické energie. Tento typ senzorů používá k otevírání a zavírání kontaktů megnetické předpětí. Senzory obsahují jeden nebo více kontaktů a/nebo permanentní magnety. Vnitřní permanentní magnet přiblíží jazýčkové kontakty blíže k sobě, ale i přes působení magnetu kontakt zůstává stále otevřený, protože magnet je zmagnetizovaný jen částečně. Spínání a rozpínání kontaktu probíhá obrácením magnetického pole pomocí externího magnetu. Kontakt zůstává v jeho výchozím stavu (otevřený / uzavřený) jen do chvíle, než na něj začne působit magnetické pole.

Základní technické specifikace*
Označení série senzoru Forma kontaktu Pracovní rozsah Maximální jmenovitý výkon (W)
MK06 Miroslav Potuzak: Zde by měla být uvedena jen forma E bistabilní1E (Latching) 10 – 60 AT 10
MK13 Miroslav Potuzak: Zde by měla být uvedena jen forma E bistabilní1E (Latching) 10 – 60 AT 10
MK21P, MK21M Miroslav Potuzak: Zde by měla být uvedena jen forma E bistabilní1E (Latching) 10 – 60 AT 10
MK27 Miroslav Potuzak: Zde by měla být uvedena jen forma E bistabilní1E (Latching) 10 – 60 AT 100

* Kompletní technické specifikace naleznete v datovém listu série kontaktu

  • N.O. (Normally Open) - spínací
  • N.C. (Normally Close) - rozpínací
  • Changeover - přepínací
  • Latching (Bi-Stable) - bistabilní