Bistabilní senzory

Typ bistabilních jazýčkových senzorů představuje řešení s extrémě nízkými nároky na elektrickou energii. Skvěle pracují v zařízení napájených z baterií a nebo v zařízení náročných na nízkou spotřebu elektrické energie. Tento typ senzorů používá k otevírání a zavírání kontaktů magnetické předpětí. Senzory obsahují jeden nebo více kontaktů a/nebo permanentní magnety. Vnitřní permanentní magnet přiblíží jazýčkové kontakty blíže k sobě, ale i přes působení magnetu kontakt zůstává stále otevřený, protože magnet je zmagnetizovaný jen částečně. Spínání a rozpínání kontaktu probíhá obrácením magnetického pole pomocí externího magnetu. Kontakt zůstává v jeho výchozím stavu (otevřený / uzavřený) jen do chvíle než na něj začne působit obrácené magnetické pole.

Základní technické specifikace*
Označení série senzoru Forma kontaktu Pracovní rozsah Maximální jmenovitý výkon (W)
MK06 1E (Latching) 10 – 60 AT 10
MK13 1E (Latching) 10 – 60 AT 10
MK21P, MK21M 1E (Latching) 10 – 60 AT 10
MK27 1E (Latching) 10 – 60 AT 100

* Kompletní technické specifikace naleznete v datovém listu série kontaktu

  • N.O. (Normally Open) – spínací
  • N.C. (Normally Close) – rozpínací
  • Changeover – přepínací
  • Latching (Bi-Stable) – bistabilní