Vysokofrekvenční relé StandexMeder Electronics

Vysokofrekvenční relé jsou schopna přenášet signál RF až do 7 GHz, a to díky zkrácení cesty signálu na minimum. Navíc tato relé používají vnitřní koaxiální stínění se stálým odporem 50 Ω. Tato relé jsou vhodná i pro přenos digitálního signálu, kde je vliv nebo míra zkreslení digitálního signálu na dobu náběhu relé menší než 40 pikosekund. Vnitřní magnetické stínění zabraňuje vzájemnému magnetickému ovlivňování mezi jednotlivými relé. Tato relé mají plochou odezvu frekvence do 20 GHz.

Základní technické specifikace*
Označení série relé Napětí cívky Odpor cívky (Ω) Forma kontaktu Maximální jmenovitý výkon (W)
MS 5V, 12V 280 – 700 1A (N.O.), 1B (N.O.), 2A (N.O.) 10
CRF 3V, 5V 70 – 150 1A (N.O.) 10
RM05-4A 5V 185 4A (N.O.), 2A (N.O.) + 2B (N.O.), 2B (N.O.) 10
SIL RF 5V, 12V 500 – 1000 1A (N.O.) 10

* Kompletní technické specifikace naleznete v datovém listu série kontaktu

  • N.O. (Normally Open) – spínací
  • N.C. (Normally Close) – rozpínací
  • Changeover – přepínací
  • Latching (Bi-Stable) – bistabilní