Vysokofrekvenční relé RELMAG electronic

Vysokofrekvenční relé jsou schopna přenášet signál RF až do 7 GHz, a to díky zkrácení cesty signálu na minimum. Navíc tato relé používají vnitřní koaxiální stínění se stálým odporem 50 Ω. Tato relé jsou vhodná i pro přenos digitálního signálu, kde je vliv nebo míra zkreslení digitálního signálu na dobu náběhu relé menší než 40 pikosekund. Vnitřní magnetické stínění zabraňuje vzájemnému magnetickému ovlivňování mezi jednotlivými relé. Tato relé mají plochou odezvu frekvence do 20 GHz.

Základní technické specifikace*
Označení série relé Napětí cívky Odpor cívky (Ω) Forma kontaktu Maximální jmenovitý výkon (W)
HF 5V, 12V, 24V 250 – 1000 1A (N.O.), 1B (N.O.) 25
MRE – vysokofrekvenční
5V, 6V, 12V, 24V
70 – 2000 1-2A (N.O.), 1E (Latching) 30

* Kompletní technické specifikace naleznete v datovém listu série kontaktu

  • N.O. (Normally Open) – spínací
  • N.C. (Normally Close) – rozpínací
  • Changeover – přepínací
  • Latching (Bi-Stable) – bistabilní