Relé s nízkým termonapětím

Relé s nízkým termonapětím jsou schopna spínat nízká napětí v rozsahu několika mikrosekund (µV), a to beze změny úrovně signálu mezi vstupem a výstupem z relé. Relé s nízkým termonapětím se používají v transduktorech, které produkují velmi nízký signál napětí, který musí být zároveň zesilován. Tato relé nacházejí uplatnění také ve špičkových multimetrech, v zařízeních pro testování, měření a regulaci, v zařízeních pro sběr dat apod.

Základní technické specifikace*
Označení série relé Napětí cívky Odpor cívky (Ω) Forma kontaktu Maximální jmenovitý výkon (W)
BT/BTS 5V, 12V, 24V 350 – 5000 2A (N.O.) 100

* Kompletní technické specifikace naleznete v datovém listu série kontaktu

  • N.O. (Normally Open) - spínací
  • N.C. (Normally Close) - rozpínací
  • Changeover - přepínací
  • Latching (Bi-Stable) - bistabilní