Relé a optočleny do výbušného prostředí

Naše relé a optočleny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX) jsou testována tak, aby se nestala zdrojem vznícení, a to ani v případě zkratu nebo selhání okolních součástek. Relé dle normy ATEX se navíc v případě přetížení musí přepnout do předem definovaného stavu.. Naše optočleny jsou navrženy pro nebezpečné typy provozů, jakými jsou například důlní průmysl, zpracování chemikálií, rafinerie, elektrárny, nebo provozy produkující velké množství prachových částic. Standardy pro jiskrově bezpečné prostředí jsou definovány dle EN 500200.

Základní technické specifikace*
Označení série relé Napětí cívky Odpor cívky (Ω) Forma kontaktu Maximální jmenovitý výkon (W)
MRX 5V, 12V, 24V 360 – 5580 1-4A (N.O.), 1C (Changeover) 10
Základní technické specifikace optočlenů*
Označení série optočlenu Izolační napětí vstup/výstup min. (VDC) Maximální vstupní napětí (VDC) CTR Ic/If (If=10mA) min. Čas sepnutí/vypnutí (µs) Maximální napětí kolektoru emitoru (VDC) Creeping Distance, Air Path I/O Min. (mm) Teplota prostředí
(°C)
522 4000   0,5 3,5/2,6 32 12 -40 až 85
525 4000   0,5 5,5/4,2 32 14,5 -40 až 85
535 4000   3 19,5/212 32 14,5 -40 až 85
567 4000 5   0,5/0,5   14 -20 až 85

* Kompletní technické specifikace naleznete v datovém listu série kontaktu

  • N.O. (Normally Open) – spínací
  • N.C. (Normally Close) – rozpínací
  • Changeover – přepínací
  • Latching (Bi-Stable) – bistabilní