Optočleny

Optočleny (optocouplery) jsou jiskrově bezpečné obvody, které dokáží zpracovat izolační napětí až 4000 VDC. Mnoho našich optočlenů splňuje a je také certifikováno dle požadavků ATEX a IECEx. Splnění těchto náročných požadavků je záruka toho, že se optočlen ani při vystavení zkratu nebo při poruchách okolních součástek nestane jiskrově nebezpečným. Při přetížení se také musí přepnout do předem definovaného stavu. Nebezpečným prostředím se rozumí takové prostředí, kde by mohl elektrický oblouk zapříčinit vznícení výbušných par nebo způsobit výbuch. Proto naše optočleny nacházejí uplatnění hlavně v petrochemickém průmyslu a při zpracování obilovin a léčiv. Navíc optočleny vynikají vysokým izolačním odporem mezi vstupem a výstupem (až 10¹³Ω), dlouhou životností díky absenci pohyblivých částí a vysokou mírou návratnosti.

Základní technické specifikace*
Označení série optočlenu Izolační napětí Vstup/Výstup Min. (VDC) Maximální vstupní napětí (VDC) CTR Ic/If (If=10mA) Min. Čas sepnutí/vypnutí (µs) Maximální napětí kolektoru emitoru (VDC) Creeping Distance, Air Path I/O Min. (mm) Teplota prostředí
(°C)
Cutt-Off frekvence
(KHz)
522 4000   0,5 3,5/2,6 32 12 -40 až 85  
525 4000   0,5 5,5/4,2 32 14,5 -40 až 85  
535 4000   3 19,5/212 32 14,5 -40 až 85  
567 4000 5   0,5/0,5   14 -20 až 85  
521 6000   0,5 5,5/4,2 70 24,5 -40 až 85  
528 10000   0,9 5,5/4,2 70 42 -40 až 85  
530-03 20000   0,5 5,5/4,2 32 34 -40 až 85 50
530-70 22000   0,8 5,5/4,2 32 39 -40 až 85 100

* Kompletní technické specifikace naleznete v datovém listu série kontaktu

  • N.O. (Normally Open) – spínací
  • N.C. (Normally Close) – rozpínací
  • Changeover – přepínací
  • Latching (Bi-Stable) – bistabilní