Miniaturní kontakty (4 – 8 mm)

Aktuálně nejmenší na trhu dostupné kontakty. Vhodným příkladem je kontakt KSK-1A04, který disponuje délkou skla pouhých 3,95 mm. Tyto jazýčkové kontakty jsou vyráběny v Německu a nabízejí unikátní konstrukci plochých vývodů. I přes značné zmenšení rozměrů si kontakty, vzhledem k postupujícímu vývoji v oblasti materiálů a konstrukce, zachovali své původní spínací parametry. Miniaturní kontakty hrají nedílnou roli ve dvou nejdůležitějších oblastech miniaturizace, kterými jsou testování elektronických a polovodičových zařízení a zdravotnické přístroje. Tyto kontakty jsou ale také běžně používané v testovacích zařízeních, v telekomunikacích, v zabezpečovacích systémech, v automobilovém průmyslu, v průmyslových aplikacích, v domácích spotřebičích a v mnoha dalších oblastech.

Základní technické specifikace*
Označení série kontaktu Celková délka
(mm)
Délka skla
(mm)
Průměr skla (mm) Průměr vývodu (mm) Forma kontaktu Citlivost (AT) Maximální jmenovitý výkon (W)
KSK-1A80/1 35,80 7,00 1,80 0,33 1A (N.O.) 10 – 40 10
KSK-1A80 35,60 7,00 1,80 0,30 1A (N.O.) 10 – 40 10
MK23-80 7,00 1,80 1A (N.O.) 10 – 40 10

* Kompletní technické specifikace naleznete v datovém listu série kontaktu

  • N.O. (Normally Open) – spínací
  • N.C. (Normally Close) – rozpínací
  • Changeover – přepínací
  • Latching (Bi-Stable) – bistabilní