Bistabilní kontakty

Bistabilní kontakty jsou vhodné pro aplikace s požadavky na extrémně nízkou spotřebu energie jako jsou zejména zařízení na bateriový pohon. Pro docílení funkce používají bistabilní kontakty dva permanentní magnety. První magnet, připevněný na těle kontaktu je částečně zmagnetizován a působí na jazýčky kontaktu jen takovou silou, která jazýčky kontaktu přiblíží co nejblíže k sobě a aniž by došlo k jejich sepnutí. Teprve druhý magnet, který bude působit na kontakt, jazýčky sepne. Kontakt zůstane sepnutý i po přerušení působení druhého magnetu. Pokud na kontakt začne působit druhý magnet s obrácenou polaritou, jazýčky se oddálí a kontakt se rozepne. Bistabilní kontakty jsou dodávány jak ve spínací i rozpínací formě.

Základní technické specifikace*
Označení série kontaktu Celková délka
(mm)
Délka skla
(mm)
Průměr skla (mm) Průměr vývodu (mm) Forma kontaktu Citlivost (AT) Maximální jmenovitý výkon (W)
KSK-1E66 44,10 14,00 2,20 0,50 1E (Latching) 10 – 40 10
KSK-1E85 55,50 21,00 2,75 0,60 1E (Latching) 20 – 30 50

* Kompletní technické specifikace naleznete v datovém listu série kontaktu

  • N.O. (Normally Open) – spínací
  • N.C. (Normally Close) – rozpínací
  • Changeover – přepínací
  • Latching (Bi-Stable) – bistabilní